Opis

Cmentarz wojenny nr 368 na Jabłońcu pochodzi z okresu I wojny światowej. Cmentarz położony jest na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej. Pochowani są na nim żołnierze armii austro-węgierskiej oraz rosyjskiej, którzy polegli w dniach 7-12 grudnia 1914r podczas operacji limanowsko-łapanowskiej. Potyczka zakończyła się zwycięsko dla wojsk austriackich. Spowodowało to zahamowanie rosyjskiej ofensywy w kierunku Krakowa i Śląska. Wzgórze Jabłoniec zdobyli 11 grudnia głównie głównie w walce wręcz węgierscy husarzy. Oddziałami austriacko-węgierskimi dowodził płk Othmar Muhr, który zginął w tej walce. Miejsce to znane jest również jako węgierskie Monte Cassino. Do budowy cmentarza przystąpiono jeszcze w czasie trwania wojny w 1915r. Autorem projektu cmentarza był Gustav Ludvig.

Cmentarz ogrodzony jest kamiennym murem, a wejście stanowi brama z ze stali. W środku znajduje się kaplica-mauzoleum z wysoką kopułą krytą czerwoną dachówką. Dawniej jej wnętrzu był pochowany płk Othmar Muhr. W okresie między wojennym zwłoki pułkownika zostały przeniesione do rodzinnego grobowca na Węgrzech.

Cmentarz właściwy składa się z 32 grobów zbiorowych oraz 33 grobów pojedynczych. W sumie pochowano tutaj 161 żołnierzy armii austriacko-węgierskiej, 1 Niemca oraz 247 żołnierzy armii rosyjskiej. Nagrobki poległych żołnierzy austriackich zwieńczone są żeliwnym krzyżem, a rosyjskich krzyżem prawosławnym. W dolnej części cmentarza umieszczono trójkątny obelisk poświęcony pamięci poległym tutaj honwedów węgierskich.

Lokalizacja

Adres i kontakt

brak

Podobne atrakcje:

Izba Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK im. Kpt. Juliana Krzewickiego

Izba Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK im. Kpt. Juliana Krzewickiego

Izba powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku...

Szlak Historyczny 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK im kpt. Juliana Krzewickiego

Ścieżka biegnie między masywami Cichonia (929 m n.p.m.), Dzielca (753 m n.p.m.) oraz...
Zabytkowe kapliczki i kaplice przydrożne

Zabytkowe kaplice i kapliczki

O bogatej kulturze religijnej Słopnic świadczą liczne kapliczki i przydrożne krzyże...
Przewiń na górę
Skip to content