1. STRONA GŁÓWNA
  2. >
  3. O PROJEKCIE

Szlaki wielofunkcyjne
w Powiecie Limanowskim


O projekcie

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne.

Wartość dofinansowanego projektu to 7 054 082,83 zł. Poziom dofinansowania 3 736 638,12 zł (tj. 65% kosztów kwalifikowanych). Projekt zakłada realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości 24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 km.

Mogielica3, P. Mucha

W ramach projektu powstały miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które zostały wyposażone w altany / wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Ponadto zakupiliśmy 25 audioprzewodników, które można wypożyczyć w istniejącej wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach zamontowane zostały innowacyjne pętle do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.

Projekt jest promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych tj. map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych w nakładzie po 5 tys. sztuk. Powstał także portal informacyjny oraz aplikacja na system Android i iOS prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne.

Przewiń na górę
Skip to content